Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór wniosków rusza 12 kwietnia 2017 r.

Data wydarzenia 11-04-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
Działanie powinno służyć:
  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych
          i/lub
  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).
Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza