Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018

Data wydarzenia 18-11-2016
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach PROGRAMU STYPENDIÓW RZĄDU FRANCUSKIEGO na rok akademicki 2017-2018.
Program ten finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską.
Termin składania wniosków:
od 15 listopada 2016 roku do 5 marca 2017 roku

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2-gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.
Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące programów rządu francuskiego można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce, rubryka „Stypendia”.

Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentach:
Broszura BGF 2017-2018
French Governement Scholarships 2017-2018
Komunikat prasowy Stypendia Rządu Francuskiego

Link do strony z prezentacją: http://www.institutfrancais.pl/fr/presentation-1142