Ucieleśniona sztuczna inteligencja tematem Spotkania z Kognitywistyką na UwB

Data wydarzenia 13-11-2019

“Biologiczna geneza znaczenia w ucieleśnionej sztucznej inteligencji” – to temat kolejnej prelekcji w ramach Spotkań z Kognitywistyką na Uniwersytecie w Białymstoku.

Odbędzie się ona 13 listopada (środa) o godzinie 16.15 w sali 108A z budynku przy Placu NZS 1. Referat wygłosi mgr Anna Sarosiek - doktorantka na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Jak można przeczytać w opisie wystąpienia, „program ucieleśnionej sztucznej inteligencji (Embodied Artificial Inteligence, EAI) został wprowadzony pod koniec zeszłego wieku jako alternatywa dla badań nad klasyczną sztuczną inteligencją. (...) Problemem starszego podejścia było przekonanie, że inteligentne ludzkie działania są związane ze zdolnością racjonalnego myślenia i mogą zostać sformalizowane a inteligencja jest efektem umiejętności manipulowania symbolami. Przetwarzanie symboli zewnętrznego świata miało być wynikiem przeprowadzania obliczeniowych działań umysłu. Inteligentne zachowanie mogłyby zostać przedstawione przy pomocy algorytmów i zastosowane w programach informatycznych. Wraz z przełomem w naukach kognitywnych, pojawiły się przypuszczenia, że za inteligentne działanie odpowiadają również inne systemy niż obliczeniowe. Kluczem do rozwiązania problemu sztucznej inteligencji miała okazać się nowa teoria opisująca umysł jako ucieleśniony i osadzony w świecie. (...) Przedstawiciele tego stanowiska dowodzili, że działanie inteligentnego systemu zależy od aktywności fizycznego ciała oraz postrzegania świata. To właśnie ciało, wraz ze swoimi percepcjami, odczuciami i reakcjami, miało pozwolić na inteligentne działania w środowisku.”

Organizatorami spotkania są Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Koło Naukowe Kognitywistów UwB. Wstęp wolny.

Więcej informacji