Współpraca naukowa – warsztaty w Instytucie Badań Literackich PAN

Data wydarzenia 11-04-2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na spotkanie, którego tematem będą nowe formy komunikacji naukowej oraz współpracy badawczej. Wydarzenie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r., o godz. 9:00, w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Partnerami spotkania są Crossref i projekt THOR (ORCID, DataCite i British Library), których przedstawiciele zaprezentują swoje usługi trwałych identyfikatorów (persistent identifiers, PID), w tym identyfikatorów publikacji cyfrowych (DOI) czy ich autorów (ORCID). W popołudniowej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny na temat przyszłości i znaczenia tych narzędzi dla polskiej nauki.

W obradach udział zapowiedzieli prof. dr hab. Łukasz Szumowski (podsekretarz stanu w MNiSW), prof. dr hab. Paweł Rowiński (wiceprezes PAN), dr hab. Emanuel Kulczycki (KEJN, RMN, Zespół ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW), dr inż. Przemysław Korytkowski (KEJN), dr Marta Hoffman-Sommer (RepOD przy ICM UW).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Warsztaty w IBL PAN