Biuro Karier
Aktualności

 

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych - działają w wielu krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii. W Polsce powstały w latach 90 - tych.

Biuro Karier na Uniwersytecie w Białymstoku powstało w 2000 r. Działające przy wyższych uczelniach od wielu lat w zależności od sposobu funkcjonowania i celu powołania mają do realizacji wiele różnorodnych zadań - działanie na styku uczelni i szeroko rozumianego rynku pracy. Głównym celem jest poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów na temat realiów rynku pracy oraz stymulowanie ich samodzielności w aktywnym, efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracji.

Do podstawowych form działalności BK należy:

  • pośrednictwo pracy, 
  • doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne (w tym dla osób z niepełnosprawnościami),
  • działania informacyjne,
  • prezentacje firm na uczelni,
  • poszukiwanie ofert pracy, praktyk i staży absolwenckich,
  • organizacja targów pracy i sesji rekrutacyjnych.

Biuro Karier od 2010 roku prowadzi również Badania losów absolwentów, a od 2018 Badania pracodawców.