Struktura
Współpraca międzynarodowa

 

W kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej należy kontaktować się ze Wschodnim Ośrodkiem Transferu Technologii UwB.


Publikacje:

Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym 
Procedura komercjalizacji technologii
Współpraca sektoru publicznego i prywatnego
OSInt - Studium przypadku
 


Dokumenty udostępnił Gdański Park Naukowo-Technologiczny:
System komercjalizacji nowoczesnych technologii
Procedura zarządzania własnością intelektualną