Szanowni studenci - mieszkańcy Domu Studenta

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy wyjechali, bądź opuścili Dom Studenta mają możliwość składania wniosków o obniżenie opłaty za miejsce w DS za bieżący miesiąc.
Wniosek należy napisać samodzielnie i zaadresować do Prorektora Jerzego Halickiego, wpisując datę wyjazdu z Domu Studenta. Następnie należy przesłać go na adres - ds1@uwb.edu.pl.
Osoby, które chcą się wykwaterować z Domu Studenta zobowiązane są do złożenia wypowiedzenia drogą mailową lub osobiście.

Szanowni studenci - mieszkańcy Domu Studenta

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy wyjechali/opuścili Dom Studenta mają możliwość składania wniosków o obniżenie opłaty za miejsce w Domu Studenta za bieżący miesiąc. Istnieje też możliwość rozwiązania umowy i wykwaterowania na stałe.

Szanowni studenci - mieszkańcy Domu Studenta,

uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją Jego Magnificencja Rektor podjął decyzję o zakazie przyjmowania i kwaterowania gości oraz osób z zewnątrz do odwołania.

Szanowni studenci!
 
Administracja Domu Studenta nr 1, przy ul. Żeromskiego 1 oraz Domu Studenta nr 3, przy ul. Pogodnej 65 zaprasza studentów, którzy  otrzymali decyzje (skierowania) do zakwaterowania na rok akademicki 2019/2020, o zgłoszenie się do zakwaterowania w terminie do dnia 5 października 2019 roku.
 

Dom Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 oraz Dom Studenta nr 3 przy ul. Pogodnej 65 dysponuje wolnymi miejscami do zakwaterowania w czasie trwania roku akademickiego 2019/2020.
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
Telefon kontaktowy do Domu Studenta: 
+48 85 745 78 97 (czynny całą dobę)
+48 85 735 78 90 (czynny całą dobę) 

 


UWAGA MIESZKAŃCY Domu Studenta:

Kierownik Domu Studenta informuje, że mieszkaniec jest zobowiązany dopełnić niezbędnych czynności meldunkowych podczas pobytu w Domu Studenta nr 1.
 
Wszystkie informacje dostępne na stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładkach:
 
  • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy-nie dotyczy cudzoziemców.
  • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

  

 Mieszkańców Domu Studenta obowiązuje zameldowanie na pobyt czasowy.