Biuro Karier
Aktualności

 

 

 
Uniwersytet w Białymstoku przy współpracy z Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku w 2010 roku przeprowadził po raz pierwszy badania losów absolwentów. Były to pilotażowe badania mające na celu ustalenie stopnia zadowolenia absolwentów z ukończonych studiów oraz ocenę ich przygotowania do wejścia na rynek pracy.
Zebrano 382 deklaracje osób wyrażających chęć uczestnictwa, zaś w samych badaniach udział wzięło 225 absolwentów. Największą grupę stanowiły osoby, które ukończyły studia na Wydziale Filologicznym oraz Wydziałem Ekonomii i Zarządzania, odpowiednio 71 oraz 52 osoby. Najliczniej reprezentowanymi kierunkami były ekonomia (44 osoby) oraz filologia polska (40 osób). Wstępnie można wskazać, iż łącznie 79,6% respondentów stwierdziło, że studia, które wybrali spełniły ich oczekiwania. Prawie trzech na czterech przebadanych absolwentów stwierdziło, że studia przygotowały ich teoretycznie do pracy zawodowej, natomiast osoby, które uważały, że zostały przygotowane praktycznie stanowiły 41,3%. Około połowa przebadanych osób (48%) ponownie wybrałaby ten sam kierunek studiów na Uniwersytecie w Białymstoku gdyby miała możliwość powtórnego podjęcia decyzji.
 
W chwili obecnej działania związane z badaniem losów absolwentów koncentrować się będą przede wszystkim na modyfikacji ankiet, które w przyszłości będą wypełniać absolwenci oraz kampanii informacyjnej zachęcającej do wzięcia udziału w badaniach. Głównym problemem, z jakim należy się uporać jest uświadomienie studentom faktu, że niezbędne jest ich duże zaangażowanie, które znajdzie odzwierciedlenie w ilości wypełnionych ankiet. Pozwoli to na zwiększenie reprezentatywności próby, przez co możliwa będzie dokładniejsza analiza badanych obszarów. Absolwenci każdego rocznika będą proszeni o wypełnienie ankiet również po upływie 3 oraz 5 lat po ukończeniu studiów, co umożliwi wyciągnięcie bardziej rzetelnych wniosków odnośnie ich sytuacji na rynku pracy. Pozwoli to również na, przynajmniej częściowe, zachowanie więzi pomiędzy absolwentami oraz uczelnią.