Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2019/2020 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 390

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

3 700

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

4 900

Bezpieczeństwo i prawo

4 900

Kryminologia

4 900

 

Jednolite studia magisterskie

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2019/2020 (zł)

WYDZIAŁ PRAWA

Prawo

4 900

 

Studia drugiego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 660

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

4 000

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

4 900

Bezpieczeństwo i prawo

4 900

Kryminologia

4 900