Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Pełnomocnicy Rektora


Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w kadencji 2016-2020

 


Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
e.awramiuk@uwb.edu.pl
tel. 85 7457471 


Dr Artur Konopacki
Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
tel. 85 745 72 78
a.konopacki@uwb.edu.pl


Dr Arkadiusz Niedźwiecki
Pełnomocnik Rektora ds. klastrów
a.niedzwiecki@uwb.edu.pl
tel. 85 7457721


Dr Katarzyna Niziołek
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury
k.niziolek@uwb.edu.pl
tel. 668 028 759


Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. Centrum Edukacji Ustawicznej
ceu@uwb.edu.pl
tel. 85745 74 10


Dr Patrycja Goryń
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
tel. 85 745 78 89


Dr hab. Aneta Petelska, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora UwB ds. promocji nauki
aneta@uwb.edu.pl
tel. 85 738 82 61


Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora  ds. tworzenia studiów międzyuczelnianych 
tel. 85 745 77 20
r.przygodzka@uwb.edu.pl


Dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej
e-mail: m.rutkowska@uwb.edu.pl


Dr Zofia Karczewska
Pełnomocnik ds. umiędzynarodowienia
tel. 85 745 77 25
z.karczewska@uwb.edu.pl


Mgr Piotr Kalinowski
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
tel. 85 745 70 71
ac-sso@uwb.edu.pl


mgr Martyna Górska
Samodzielne Stanowisko - Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@uwb.edu.pl
Uczelniany Koordynator Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
e-mail: m.gorska@uwb.edu.pl
tel. 85 745 71 76


mgr inż. Michał Sidoruk
Uczelniany Administrator Systemu „POL-on”
tel. 85 745 70 07
m.sidoruk@uwb.edu.pl


Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
Koordynator Uczelnianego programu Erasmus+
e-mail: piszcz@uwb.edu.pl


Mgr Justyna Grochowska
Administrator APD
tel. 85 745 70 70
j.grochowska@uwb.edu.pl


Mgr Wojciech Zalewski
Administrator Systemu Antyplagiatowego
tel. 85 745 76 52
wzalewski@uwb.edu.pl