Biuro Karier
Aktualności

Program stypendialny dla kobiet

25 marca 2021 rozpoczęliśmy się nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.  Po raz kolejny wraz z partnerami Programu oraz jury poszukujemy naukowczyń, które chcą zaprezentować prowadzone przez siebie badania oraz przedstawić plany ich rozwoju. Program jest skierowany do kobiet zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych, które aktywnie działają w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu.

Aplikacje można składać online do 11 maja br. za pośrednictwem strony Zgłoszenia do 21. edycji Programu L'Oréal-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI | For Women in Science. Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój warsztat naukowy, uzyskane wyniki oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W tym roku po raz kolejny wyłonimy 6 stypendystek i przyznamy 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 21. edycji Programu planowane jest na październik 2021 r.