Biuro Karier
Aktualności

Projekt Aktywny Abolwent

 „Aktywny Absolwent” to projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,

 są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie).

 

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

Uczestnikom oferujemy:

 szkolenia i kursy zawodowe,

 naukę języków obcych,  płatne staże zawodowe,

 doradztwo i coaching.

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski. Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/projekt-aktywny-absolwent/ We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255