WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Projekt Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku UwB  położonego przy ul. Świerkowej  (nr POIS.01.03.01-00-0027/16) stanowi część większej inwestycji związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, jego przebudową i rozbudową. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez wsparcie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet w Białymstoku.

Okres realizacji   4.05.2015 - 31.12.2017
Kwota dofinansowania projektu: 2 311 442,40 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu 10 109 970,26 PLN