Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

 
adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 65
e-mail: prorektor.wspolpraca@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora:
mgr Marta Antoniuk

Wykształcenie:
1999 -  mgr prawa, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
2003 -  doktor nauk prawnych, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
2013 -  doktor habilitowany nauk prawnych, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
2014 -  Master of Laws w zakresie American Legal System, College of Law, Michigan State University

Doświadczenie zawodowe
od 2001 r. - nauczyciel akademicki, Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
2005 - 2012 - prodziekan Wydziału Prawa, Uniwersytetu w Białymstoku
2005 - 2011 – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Członkostwo:
Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego
Arbiter główny i rekomendowany przy Wschodnim Sądzie Arbitrażowym w Białymstoku
International Fiscal Association
Center of Czech and International Tax Law
Rada koordynacyjna sieci naukowej "Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”
Zespół Ekspercki ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rada naukowa czasopisma "Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe"
Członek stałego zespołu recenzentów w następujących czasopismach naukowych "Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego", "Kwartalniku Prawa Podatkowego", „Financial Law Review”, "Studia Prawa Publicznego"
Stowarzyszenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Redaktor tematyczny w czasopiśmie „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Dorobek naukowy:
Autor ponad 100 publikacji w tym następujących monografii:
Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014, ss. 529,
Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych, Warszawa 2014, ss. 366,
Instytucja zwrotu podatku. Charakter prawny i funkcjonowanie, Warszawa 2009, ss. 143.
Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, Warszawa 2011, ss. 297
Introduction to Polish Tax Law, Białystok 2011, ss. 201,

Prywatnie:
rodzina: żonaty, 3 dzieci 
pasje: film i sport