Struktura
Współpraca międzynarodowa

 


Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

kadencja 2020-2024


 1. prof. dr hab. Robert W. Ciborowski  - JM Rektor - przewodniczący

  profesorowie i profesorowie uczelni:
 2. prof. dr hab. Izabela Święcicka - Wydział Biologii
 3. dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - Wydział Biologii
 4. prof. dr hab. Joanna Karpińska - Wydział Chemii
 5. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. UwB Wydział Chemii
 6. dr hab. Anna Gardocka - Jałowiec, prof. UwB Wydział Ekonomii i Finansów
 7. prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz - Wydział Ekonomii i Finansów
 8. dr hab. Anna Maria Harbig, prof. UwB - Wydział Filologiczny
 9. prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski - Wydział Filologiczny
 10. prof. dr hab. Jan Leszek Cieśliński - Wydział Fizyki
 11. prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski - Wydział Fizyki
 12. prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 13. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 14. dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB - Wydział Matematyki
 15. dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB Wydział Matematyki
 16. dr hab. Wioleta Teresa Danilewicz, prof. UwB Wydział Nauk o Edukacji
 17. prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska - Wydział Nauk o Edukacji
 18. dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB - Wydział Prawa
 19. prof. dr hab. Mariusz Popławski - Wydział Prawa
 20. prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska - Instytut Filozofii
 21. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk - Instytut Informatyki
 22. dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska, prof. UwB - Instytut Socjologii
 23. dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB - Instytut Studiów Kulturowych
 24. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB - Instytut Zarządzania

  pozostali nauczyciele akademiccy:
 25. dr hab. Beata Kalska-Szostko - Wydział Chemii
 26. dr inż. Tomasz Poskrobko - Wydział Ekonomii i Finansów
 27. dr Robert Jerzy Szymula - Wydział Filologiczny
 28. dr Marek Brancewicz - Wydział Fizyki
 29. dr hab. Tomasz Mojsik - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 30. dr Krzysztof Czykier - Wydział Nauk o Edukacji
 31. dr hab. Andrzej Igor Jackiewicz - Wydział Prawa
 32. dr hab. Izabela Anna Kraśnicka - Wydział Prawa
 33. dr hab. Agnieszka Bołtuć - Instytut Informatyki
 34. mgr Łukasz Wołyniec - Instytut Socjologii

  przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów:
 35. Karolina Budziszewska - Wydział Chemii
 36. Agnieszka Gronostajska - Wydział Nauk o Edukacji
 37. Tomasz Prymaka - Wydział Ekonomii i Finansów
 38. Ewa Putra - Wydział Nauk o Edukacji
 39. Wiktor Walewski - Wydział Prawa
 40. Jakub Wieremiejuk - Wydział Prawa
 41. Patrycja Wilczewska - Wydział Chemii
 42. Aleksandra Wiśniewska - Wydział Biologii
 43. Bartosz Wiśniewski - Instytut Informatyki
 44. Katarzyna Gdula - Wydział Chemii, przewodnicząca samorządu studenckiego
 45. mgr Aleksandra Stachelska - Wydział Prawa, przedstawiciel doktorantów

  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
 46. mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna
 47. mgr Kamil Kobosko - Wydział Nauk o Edukacji
 48. mgr Wiesław Wróbel - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

  z głosem doradczym:
 49. dr hab. Krzysztof Korotkich - prorektor ds. kształcenia
 50. dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju
 51. dr hab. Jolanta Muszyńska prof. UwB - prorektor ds. studenckich
 52. prof. dr hab. Mirosław Sobecki - dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
 53. dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
 54. prof. dr hab. Leonard Etel - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 55. prof. dr hab. Marek Gębczyński - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 56. prof. dr hab. Adam Jamróz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 57. prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 58. mgr Tomasz Zalewski - kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku
 59. dr Katarzyna Łyszczarz - kwestor Uniwersytetu w Białymstoku
 60. dr Kamil Goryń - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
 61. mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” - Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku
 62. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników UwB
 63. dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący NSZZ „Solidarność”

  zaproszeni goście:
 64. mgr Agnieszka Bujakowska - dyrektor Biura Rektora
 65. mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku
 66. mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny
 67. mgr Pzemysław Brzozowski – przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów