Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

kadencja 2016-2020

 


prof. dr hab. Robert Ciborowski - JM Rektor


dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - prorektor ds. studenckich

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - prorektor ds. kształcenia

prof. dr hab. Izabela Święcicka - prorektor ds. nauki


prof. dr hab. Piotr Jaranowski - dziekan Wydziału Fizyki

prof. dr hab. Jarosław Ławski - dziekan Wydziału Filologicznego

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB - dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - dziekan Wydziału Prawa

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB - dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych

prof. dr hab. Mirosław Sobecki - dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - dziekan Wydziału Biologii

dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB - Wydział Filologiczny

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB - Wydział Biologii                              

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Finansów

prof.  dr hab. Leonard Etel - Wydział Prawa

prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - Wydział Nauk o Edukacji

prof. dr hab. Anatol Odzijewicz - Wydział Matematyki

prof. dr hab. Krzysztof Szymański - Wydział Fizyki

dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB - Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

prof. dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB - Wydział Matematyki

prof. dr hab. Emil Pływaczewski - Wydział Prawa

dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB - Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

dr Piotr Guzowski - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Andrzej Jackiewicz - Wydział Prawa

dr Krzysztof Korotkich - Wydział Filologiczny

dr Marek Kruk - Instytut Zarządzania

dr Katarzyna Winiecka - Instytut Socjologii

mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna

dr Patrycja Goryń - administracja centralna

mgr Jadwiga Maj - Instytut Chemii

mgr Konrad Wnorowski - Wydział Prawa, przedstawiciel doktorantów

Dawid Charkiewicz - Wydział Prawa, przedstawiciel studentów

Tomasz Chełmiński - Wydział Ekonomii i Finansów, przedstawiciel studentów

Diana Anna Rudczuk - Wydział Nauk o Edukacji, przedstawiciel studentów

Wojciech Skrodzki - Wydział Prawa, przedstawiciel studentów

Tomasz Wojsz - Wydział Filologiczny, przedstawiciel studentów

Kamil Łapiński - Wydział Fizyki, przedstawiciel studentów

WAKAT


z głosem doradczym:

dr hab. Jarosław Matwiejuk - prorektor ds. rozwoju

dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB - dziekan Wydziału Matematyki

prof. dr hab. Joanna Karpińska - dziekan Wydziału Chemii

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB - dyrektor Instytutu Socjologii

dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB - dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych

prof. dr hab. Wioletta M. Kowalska - dyrektor Instytutu Filozofii

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB - dyrektor Instytutu Zarządzania

prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk - dyrektor Instytutu Informatyki

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB - dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

prof. dr hab. Marek Gębczyński - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Adam Jamróz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku     

mgr Tomasz Zalewski - kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku     

dr Katarzyna Łyszczarz - kwestor Uniwersytetu w Białymstoku    

mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” - Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku             

dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników  UwB

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący  NSZZ „Solidarność”


zaproszeni goście:

mgr Agnieszka Bujakowska - dyrektor Biura Rektora

mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku

mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny