Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

                                                                                  

             SIEĆ UNIWERSYTETÓW POGRANICZA                 BALTIC SEA REGION UNIVERSITY NETWORK