Smoleńsk

Państwowy Uniwersytet Smoleński

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską w zakresie mobilności studenckich (SMS): Wydział Prawa

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: dr Roman Beliutin, Department for International Relations, e-mail: intdep@smolgu.ru, tel. +7 4012 700 232, www.smolgu.ru