Współpraca międzynarodowa

Smoleńsk

Państwowy Uniwersytet Smoleński

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa, Filia Uniwersytetu w Białymsoktu w Wilnie: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Department for International Relations, e-mail: intdep@smolgu.ru, tel. +7 4012 700 232, www.smolgu.ru