Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymymują będą stypendia w następującej wysokości:

  • Minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2371,70 zł brutto (2104,64 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3083,21 zł brutto (2736,04 zł netto),
  • Minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 3653,70 zł brutto (3242,29 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4749,81 zł brutto (4214,98 zł netto).

Stypendia doktoranckie są nieopodatkowane, ale podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych.

 

Komunikat nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 października 2020r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Inne stypendia

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: pobierz wytyczne, albo Więcej informacji.

 

NCN - Planowany harmonogram konkursów w 2020 roku: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

NCBiR – Programy krajowe: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=21031&L=226

NCBiR - Program Lider: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Granty na badania: https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/

NAWA - Programy dla naukowców: https://nawa.gov.pl/naukowcy

HORYZONT 2020: https://www.kpk.gov.pl/kariera-i-mobilnosc-rozwoj-kadry-i-kariery-naukowej/horyzont-2020-dla-magistrow-i-doktorantow

Stypendia pomostowe FEP: http://www.stypendia-pomostowe.pl

 


Ubezpieczeniu podlega doktorant, który ukończył 26 rok życia oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W przypadku, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, obowiązek zgłoszenia do go ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Druk oświadczania doktoranta do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego - pobierz.

Domy studenta

Uniwersytet w Białymstoku oferuje doktorantom miejsca zakwaterowania w Domach Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 i nr 3 przy ul. Pogodnej 65. Cennik opłat w roku akademickim 2019/2020 - pobierz.

 


Informacji udziela też Sekretariat SDNS.


 

 Elektroniczne źródła informacji - prezentacja z dnia 18.10.2019 r.

 Elektroniczne źródła informacji - prezentacja z dnia 28.10.2020 r.