Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 Program stażowy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów i formularzy - chrońmy środowisko!

 Regulamin rekrutacji na staż - plik do pobrania            Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 Załączniki do regulaminu:

 1.  Formularz rekrutacyjny - plik do pobrania - wypełnia każdy Kandydat
  1a. Formularz rekrutacyjny wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2.  Oświadczenie o niepełnosprawności - plik do pobrania - wypełnia tylko Kandydat posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  2a. Oświadczenie o niepełnosprawności wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3.  Baza kandydatow i listarankingowa - plik xlsx do pobrania - załącznik tylko dla Koordynatorów staży

 Dokumenty wypełniane w przypadku zakwalifikowania na staż (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej):

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania               Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 Załączniki do deklaracji uczestnictwa:

 1. Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania                               
  1a. Kwestionariusz osobowy wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Oświadczenie uczestnika projektu - plik do pobrania                
  2a. Oświadczenie uczestnika projektu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Umowa ze stażystą na odbycie stażu (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej, po przyznaniu miejsca stażowego w konkretnej firmie lub instytucji)

Wzór umowy wraz z załącznikami - plik do pobrania

Umowa ze stażystą w wersji edytowalnej - plik do pobrania         Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Załączniki do umowy ze stażystą w wersji edytowanlnej:

 1. Rachunek - plik do pobrania                                                                     
  1a. Rachunek wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Program stażu - plik do pobrania                                                             
  2a. Program stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3. Dziennik stażu - plik do pobrania                                                             
  3a. Dziennik stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 4. Ankieta monitorowania losów uczestników projektu - plik do pobrania     
  4a. Ankieta monitorowania losów uczestników wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 5. Oświadczenie zleceniobiorcy - link do aktualnego dokumentu na stronie UwB          
  5a. Oświadczenie zleceniobiorcy wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 

Pierwsza rekrutacja studentów do programu stażowego rozpocznie się w drugim kwartale 2020 roku (kolejne planowane są w roku 2021 i 2022), a same staże powinny się odbywać w okresie czerwiec-wrzesień (lata 2020-2022).

UWAGA! W związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, przewidujemy możliwość przesunięcia pierwszej edycji staży na okres sierpień-wrzesień 2020 r., bądź całkowitej rezygnacji z programu w roku 2020 oraz jego realizacji w roku 2021 i 2022. Monitorujemy sytuację i na bieżąco będziemy aktualizować niniejszą informację.


Ważne informacje na temat procesu rekrutacji do programu stażowego

Wydział Matematyki
Studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku matematyka obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 25.05-12.06.2020 formularzy rekrutacyjnych  na adres koordynatora wydziałowego projektu dr Justyny Makowskiej makowska-at-math.uwb.edu.pl (2) dostarczenie w ustalonym terminie papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Makowska – makowska-at-math.uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://math.uwb.edu.pl/pl/ogloszenie.php?PKV=386

Wydział Prawa
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku administracja, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (21.05.2020).
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 25.05-12.06.2020 w budynku Wydziału Prawa, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanego pudełka, które w tych dniach będzie ustawione przy szatni. Dokumenty można składać od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.30 oraz w piątek w godz. 8.00-14.00.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Kulikowska-Kulesza – j.kulikowska-at-uwb.edu.pl

Wydział Chemii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku chemia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (25.05.2020).
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonych mu dniach i godzinach (w okresie 25.05-12.06.2020).
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorami Wydziałowymi: dr Joanna Kotyńska – joannak-at-uwb.edu.pl  i  dr hab. Monika Naumowicz – monikan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/ogloszenia/

Wydział Biologii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku biologia będą mogli złożyć wymagane dokumenty w okresie 25.05-12.06.2020 w każdy dzień roboczy, w godzinach 10.00-12.00 w pokoju 3055 w budynku Wydziału Biologii. Prosimy o zachowanie niezbędnych odległości pomiędzy kandydatami na korytarzu oraz wchodzenie do pokoju pojedynczo.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Maciej Matosiuk – m.matosiuk-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/

Wydział Ekonomii i Finansów
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku ekonomia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 27.05-12.06.2020 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanej skrzynki, która w tych dniach będzie ustawiona przy portierni. Dokumenty można składać w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Łukasz Bugowski – l.bugowski-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci

Instytut Informatyki
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku informatyka zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (21.05.2020).
Kandydatów z kierunku informatyka obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 21.05-1.06.2020 formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatora wydziałowego projektu dr inż Wiesława Półjanowicza (2) poinformowanie o wyniku rekrutacji w dniu 2.06.2020 - proszę odczytać wiadomości e-mail w tym dniu, (3) dostarczenie 3 i 4.06.2020 papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Instytutowym: dr inż. Wiesław Półjanowicz - wpoljan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://iist.uwb.edu.pl/nii/?nowosci=program-stazowy-w-ramach-projektu-nowoczesny-uniwersytet

 


KONTAKT:
Biuro Projektu: Dział Nauki, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok (pokój nr 8, parter)
E-mail: nowoczesny.uniwersytet@uwb.edu.pl, Tel: 85 745 70 14 lub 85 745 71 21