Стоимость обучения

На польскои языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Administracja

14 186

13 988

16 691

44 865

Bezpieczeństwo i prawo

15 991

12 310

14 429

42 730

Biologia

34 632

32 677

29 962

97 271

Chemia

24 567

27 380

30 047

81 994

Ekobiznes

24 007

26 304

28 345

78 656

Ekonomia

5 225

6 365

6 365

17 955

Ekonomiczno-prawny

8 170

8 170

9 120

25 460

Filologia polska; edytorstwo

16 394

21 407

18 532

56 333

Filologia polska; dziennikarstwo cyfrowe

15 929

19 844

18 932

54 705

Filologia polska; miasto i region – praktyki kulturowe

16 242

20 010

18 232

54 705

Filologia polska; współczesne bibliotekarstwo i informacja naukowa

15 929

20 625

19 787

56 341

Filologia, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

13 755

12 263

8 542

34 560

Filologia, filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

14 291

10 627

10 454

35 372

Filologia, filologia rosyjska (oferta dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

15 072

12 217

8 180

35 469

Filologia: filologia angielska

11 400

11 400

9 975

32 775

Filologia: filologia angielska z językiem niemieckim

10 450

10 450

9 500

30 400

Filologia: filologia angielska z językiem hiszpańskim

10 450

10 450

9 500

30 400

Filologia: filologia angielska z językiem rosyjskim

10 450

10 450

9 500

30 400

Filologia: filologia francuska - nauka języka od podstaw

9 500

9 500

7 790

26 790

Filologia: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy

9 500

9 500

7 790

26 790

Filologia: język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

9 500

9 500

7 790

26 790

Filozofia i etyka

14 415

13 988

16 428

46 314

Fizyka

16 938

20 616

15 450

53 004

Fizyka: fizyka gier komputerowych i robotów

19 323

25 461

19 015

63 799

Fizyka: fizyka medyczna

17 640

23 937

16 387

57 964

Historia

23 538

24 045

22 154

69 737

Historia: historia wojskowości i służb mundurowych

29 505

29 811

29 980

89 296

Informatyka

12 100

18 074

23 351

53 525

Informatyka i ekonometria

19 997

19 517

24 021

63 535

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

30 931

31 029

33 479

95 439

Kognitywistyka i komunikacja

12 721

10 742

8 194

31 656

Kryminologia

13 151

12 029

11 953

37 133

Kulturoznawstwo: media i komunikowanie

15 523

17 119

10 887

43 529

Kulturoznawstwo: reklama i public relations

16 036

16 681

10 874

43 591

Matematyka: bezpieczeństwo informacji

12 322

16 438

17 250

46 010

Matematyka: matematyka finansowa

15 165

14 923

17 567

47 655

Matematyka: matematyka teoretyczna

13 910

15 976

16 428

46 314

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

7 600

7 315

7 315

22 230

Mikrobiologia

33 886

35 546

36 477

105 909

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

12 352

12 351

12 731

37 434

Pedagogika resocjalizacyjna

12 349

12 350

12 730

37 429

Praca socjalna

9 882

9 885

9 975

29 742

Socjologia

12 341

15 443

17 097

44 881

Stosunki międzynarodowe

17 493

18 672

14 690

50 855

Studia wschodnie

18 775

17 392

27 206

63 373

Zarządzanie

8 289

8 446

8 446

25 181

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia: rachunkowość i finanse

13 854

15 166

10 501

39 521

Ekonomia: logistyka

13 854

15 166

10 628

39 648

Europeistyka

13 755

16 407

15 415

45 577

Informatyka

18 073

23 169

20 501

61 743

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

Administracja

13 692

12 654

26 346

Bezpieczeństwo i prawo

12 393

10 505

22 898

Biologia: biologia molekularna

29 973

25 145

55 118

Biologia: biologia sądowa

29 764

24 188

53 952

Biologia: biologia środowiskowa

27 820

24 798

52 618

Biologia: mikrobiologia z biotechnologią

30 148

24 155

54 303

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym

30 954

30 611

61 565

Chemia

44 987

36 350

81 337

Chemia kryminalistyczna i sądowa

27 381

21 966

49 347

Ekonomia

6 175

5 415

11 590

Filologia polska; publicystyczno-dziennikarska

20 840

18 063

38 903

Filologia polska; edytorstwo cyfrowe

21 838

18 453

40 291

Filologia polska; literatura na pograniczach

21 287

17 940

39 227

Filologia polska; informacyjno-księgoznawcza

20 735

18 187

38 922

Filologia: filologia angielska

9 500

9 310

18 810

Filologia: filologia angielska z elementami translatoryki

9 500

9 310

18 810

Filologia: filologia rosyjska przekładoznawstwo

16 170

7 657

23 827

Filozofia

16 204

17 211

33 415

Fizyka: fizyka doświadczalna

22 390

17 382

39 772

Fizyka: fizyka medyczna

27 689

12 202

39 891

Fizyka: fizyka teoretyczna

19 437

15 659

35 096

Historia - nauczycielska

30 990

21 019

52 009

Historia - naukowa

30 837

27 648

58 485

Informatyka

24 574

19 389

43 963

Kryminologia

11 253

12 954

24 207

Kulturoznawstwo: filmoznawstwo-medioznawstwo

13 379

8 889

22 268

Kulturoznawstwo: kultura Podlasia

13 551

9 477

23 028

Kulturoznawstwo: komunikowanie w mediach

11 397

9 426

20 823

Matematyka: matematyka teoretyczna

22 579

24 723

47 302

Matematyka: matematyka finansowa

23 562

23 624

47 186

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

6 365

7 410

13 775

Pedagogika

8 550

8 549

17 099

Praca socjalna

8 550

8 553

17 103

Socjologia: badanie opinii i zachowań rynkowych

15 625

16 004

31 629

Socjologia: coaching z elementami psychologii

15 625

13 369

28 994

Socjologia: nowe praktyki kulturowe

15 625

14 224

29 849

Socjologia: komunikacja i socjologia kognitywna

15 625

14 244

29 869

Stosunki międzynarodowe

17 072

24 271

41 343

Zarządzanie

9 025

8 075

17 100

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia

12 828

9 105

21 933

 

Магистратура (5 лет)

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

сумма

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10 070

8 739

10 070

10 070

10 069

49 018

Pedagogika specjalna

10 639

10 640

10 640

10 640

10 635

53 194

Prawo

8 326

9 663

10 574

11 136

8 646

48 345

 

 

 

На английском/русском языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Филология: русская филология

7500 7500 7500  22 500

Филология: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

7500 7500 7500 22 500

Physics; Medical Physics

28 880 29 330 25 375 83 585

Philology: English Philology

7300 7300 7300 21 900

Computer Science

15 000 15 000 16 000 46 000

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

International Economic Relations

6 235

6 235

12 470

Philology: English Philology

7400 7400 14 800

International Relations

9280 8800 18 080

Computer Science: Internet and Mobile Technologies

16 000 14 000 30 000

 

*Обучение на иностранном языке платное для всех студентов.