Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Uniwersytet w Białymstoku prowadzi kształcenie na studiach doktoranckich:
 
Wydział Biologiczno-Chemiczny
studia doktoranckie w zakresie biologii
studia doktoranckie w zakresie chemii
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
studia doktoranckie w zakresie ekonomii
 
Wydział Filologiczny
studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa
 
Wydział Historyczno-Socjologiczny
studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii
 
Wydział Prawa
studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych