Jesteś humanistą, a może wolisz nauki przyrodnicze i ścisłe albo społeczne? Na UwB znajdziesz swoje studia! Do wyboru jest 9 kierunków. Studia I stopnia trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się tytułem licencjata. A potem studiować możesz dalej.


 


|Studia I stopnia | Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie | Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia | Studia niestacjonarne jednolite magisterskie | Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku |