Struktura
Współpraca międzynarodowa

Studia Podlaskie

adres:

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok.

telefon: +48 85 745 74 44
fax: +48 85 745 74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
www http://historia.uwb.edu.pl/studia-podlaskie
 
ukazuje się od:
1989 r.
 
ISSN:
0867 - 1370
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 120
 
medium:
papierowe, on-line

Rocznik naukowy założony w 1989 roku przez środowisko skupione wokół ówczesnego Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od trzydziestu już lat. Od 1997 roku, po powstaniu w Białymstoku samodzielnej uczelni, periodyk był wydawany przez Instytut Historii (od 2010 roku: Instytut Historii i Nauk Politycznych) Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2019 roku, po kolejnych zmianach instytucjonalnych, pismo jest afiliowane przy Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB.

Założycielem i długoletnim redaktorem naczelnym „Studiów Podlaskich” był nieżyjący już prof. Michał Gnatowski. W latach 2011-2018 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. Józef Maroszek. Od października 2018 roku pracami redakcji kieruje prof. Grzegorz Zackiewicz. „Studia Podlaskie” to pismo, w którym na przestrzeni lat publikowane były wyniki badań naukowych, przede wszystkim z dziedziny historii, ale też zakresu nauk politycznych, dotyczących szeroko pojętego pogranicza wschodniego Rzeczpospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. Jakkolwiek artykuły dotyczące Podlasia zawsze były na łamach rocznika licznie reprezentowane, periodyk nigdy nie miał charakteru stricte regionalnego.

W „Studiach Podlaskich” publikowali i publikują badacze związani z wieloma różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą (w tym ostatnim przypadku należy wymienić zwłaszcza historyków litewskich i białoruskich). Począwszy od 1989 roku na łamach „Studiów Podlaskich” ukazało się wiele artykułów na temat pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego i dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielokulturowego i wielowyznaniowego charakteru tego obszaru, czy szerzej: historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

Rada naukowa: Wiktor Brechunenko (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev); Adam Czesław Dobroński, (Professor emeritus, University of Bialystok); Małgorzata Fidelis (University of Illinois, Chicago); Walancin Hołubiew (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk); Edmund Jarmusik (Yanka Kupala State University of Grodno); Ēriks Jēkabsons  (University of Latvia, Riga); Elżbieta Kaczyńska (Professor emeritus, University of Warsaw); Jan Kofman (Professor emeritus, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences); Rafał Kosiński (University of Bialystok); Cezary Kuklo (University of Bialystok); Adam Manikowski (Professor emeritus, Institute of History, Polish Academy of Sciences); Mikałaj Miazha (Francisk Skorina Gomel State University, Gomel); Rimantas Miknys (Lithuanian Institute of History, Vilnius); Halina Parafianowicz (University of Bialystok); Jan Tęgowski (University of Bialystok); Jerzy Urwanowicz (University of Bialystok); Jonas Vaičenonis (Vytautas Magnus University, Kaunas); Gintautas Sliesoriūnas (Lithuanian Institute of History, Vilnius); Barbara Stępniewska-Holzer (Professor emeritus, University of Warsaw); Wojciech Śleszyński (University of Bialystok); Oleksandr Zaytsew (Ukrainian Catholic University, Lviv).