Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Studia Podlaskie

adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
telefon: +48 85 745 74 43
fax: +48 85 745 74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
www: http://studiapodlaskie.pl/
 
ukazuje się od:
1989 r.
 
ISSN:
0867 - 1370
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150
 
medium:
papierowe, on-line

Dwadzieścia sześć tomów serii wydawniczej „Studia Podlaskie”, opublikowanych w latach 1990-2011 to dorobek uniwersyteckiego środowiska białostockich historyków. Przede wszystkim ogłaszano prace zainteresowanych przeszłością Podlasia, Mazowsza Wschodniego i obszarów historycznego terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publikowano również wartościowe źródła historyczne i recenzje innych prac. Seria jest dobrze znana i dostępna w środowiskach historycznych krajów sąsiednich – na Litwie i Białorusi. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

Rada naukowa: Wiktor Brechunenko (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev); Adam Czesław Dobroński, (Professor emeritus, University of Bialystok); Małgorzata Fidelis (University of Illinois, Chicago); Walancin Hołubiew (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk); Edmund Jarmusik (Yanka Kupala State University of Grodno); Ēriks Jēkabsons  (University of Latvia, Riga); Elżbieta Kaczyńska (Professor emeritus, University of Warsaw); Jan Kofman (Professor emeritus, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences); Rafał Kosiński (University of Bialystok); Cezary Kuklo (University of Bialystok); Adam Manikowski (Professor emeritus, Institute of History, Polish Academy of Sciences); Mikałaj Miazha (Francisk Skorina Gomel State University, Gomel); Rimantas Miknys (Lithuanian Institute of History, Vilnius); Halina Parafianowicz (University of Bialystok); Jan Tęgowski (University of Bialystok); Jerzy Urwanowicz (University of Bialystok); Jonas Vaičenonis (Vytautas Magnus University, Kaunas); Gintautas Sliesoriūnas (Lithuanian Institute of History, Vilnius); Barbara Stępniewska-Holzer (Professor emeritus, University of Warsaw); Wojciech Śleszyński (University of Bialystok); Oleksandr Zaytsew (Ukrainian Catholic University, Lviv)