Studia podyplomowe

 

Wydział Biologii

Studia Podyplomowe Biologia

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody

 

Wydział Chemii

Studia Podyplomowe Chemia

 

Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations

Studia Podyplomowe Menedżerskie

Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 

Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Studia Podyplomowe Logopedycznych

 

Wydział Fizyki

Studia Podyplomowe z Fizyki

 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Studia Podyplomowe Archiwistyki

Studia Podyplomowe Genealogicznych

Studia Podyplomowe Historii

Studia Podyplomowe Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego

Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie

  

Wydział Nauk o Edukacji

 

Studia Podyplomowe Socjoterapii,

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

 

 

Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Egzekucja administracyjna

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego

Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych

 

Instytut Kulturoznawstwa

Studia Podyplomowe Menadżer Kultury

 

Instytut Zarządzania

Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe

Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

 Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych

 

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK-SP)