Studia podyplomowe

 

Wydział Biologii

Studia Podyplomowe Biologia

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody

 

Wydział Chemii

Studia Podyplomowe Chemia

 

Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Studia Podyplomowe Menedżerskie

Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego

Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Studia Podyplomowe Logopedycznych

 

Wydział Fizyki

Studia Podyplomowe z Fizyki

 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Studia Podyplomowe Archiwistyki

Studia Podyplomowe Genealogicznych

Studia Podyplomowe Historii

Studia Podyplomowe Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego

Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie

 

 

Wydział Nauk o Edukacji

Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogiki

Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna

Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej

Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych

Studia Podyplomowe Socjoterapii,

Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

 

Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Egzekucja administracyjna

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego

Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych

 

Instytut Informatyki

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli

 

Instytut Zarządzania

Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations

Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu

 

Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych

 

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK-SP)