Studia podyplomowe

 

 

Wydział Ekonomii i Finansów
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Menedżerskie
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 

Wydział Filologiczny
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Logopedyczne

 

Studia Podyplomowe Wydziału Nauk o Edukacji
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

 

Wydział Prawa
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Jednostkami Publicznymi
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia
Studia Podyplomowe Prawne Aspekty Psychiatrii i Psychologii dla Sędziów


Instytut Kulturoznawstwa
Studia Podyplomowe Menadżer Kultury


Instytut Zarządzania
Studia Podyplomowe Doradztwo i Orientacja Zawodowa
Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

  

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK-SP)