STUDIA W JĘZYKU OBCYM
 

Kierunki studiów prowadzone w językach obcych 2019/2020

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

1.

Philology in the field of English Philology

2.

Computer Science

3.

Physics in the field of Medical Physics

 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku rosyjskim

1.

Филология специальность русская филология

2.

Филология специальность русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim i rosyjskim

1.

Pedagogy/Педагогика in the field Creativity, Art, Media/специальность креативность, искусство, информационные системы

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Lp.

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim

1.

International Economic Relations

2.

Philology in the field of English Philology

3.

International Relations

4.

Computer Science specialisation Internet and Mobile Technologies

5.

Pedagogy specialisation Cultural Animation