Harmonogram rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021

 

Etapy postępowania konkursowego

Termin

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu danej szkoły doktorskiej

01.07-31.07.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom w systemie IRK punktów uzyskanych przez nich w I etapie postępowania konkursowego

03.09.2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

07-11.09.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom list rankingowych

14.09.2020 r.

od 14.30

Składanie oświadczeń

15-18.09.2020 r.

do 14.00

Wpisanie na listę doktorantów

do 30.09.2020 r.