Struktura
Współpraca międzynarodowa

Tokijski Uniwersytet Studiów Zagranicznych

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Filologiczny (filologia polska)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: int-service@tufs.ac.jp