Biuro Karier
Aktualności

Ubezpieczenie zdrowotne studentów cudzoziemców

I – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Studenta/doktorant cudzoziemiec, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualną umowę o świadczeniu takich usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia ubezpieczonego w kraju pochodzenia jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w którą student powinien zaopatrzyć się przed przyjazdem na studia do Polski we właściwej instytucji państwa członkowskiego UE/EFTA.

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE, Karta EKUZ umożliwia wizytę u lekarza rodzinnego bez konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej.

 

II – DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

Dobrowolne ubezpieczenie studenta nieposiadającego Karty Polaka

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz nieposiadający Karty Polaka może ubezpieczyć się dobrowolnie podpisując umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz opłacając składkę zdrowotną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Podpisanie umowy z NFZ oraz opłacanie składek w ZUS umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualną umowę o świadczeniu takich usług z NFZ. Procedura umożliwia wizytę u lekarza rodzinnego za okazaniem umowy z NFZ oraz potwierdzenia dokonania wpłaty składki do ZUS za poprzedni miesiąc.

 

III – DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

Dobrowolne ubezpieczenie studenta posiadającego Kartę Polaka

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) posidający Kartę Polaka może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składkę zdrowotną opłaca za studenta Uniwersytet w Białymstoku.

Podpisanie umowy z NFZ oraz opłacanie składek przez UwB umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualna umowę o świadczenie takich usług z NFZ.

Procedura postępowania:

1) Podpisanie przez studenta umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Procedura wymaga od studenta dostarczenia wypełnionego wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ oraz podania o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, dodatkowo wymagane jest ksero paszportu oraz legitymacja studencka.

2) Dostarczenie do dziekanatu Wydziału UwB: kopii umowy z NFZ, wypełnienie oświadczenia studenta UwB do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Osobiste dostarczenie przez studenta do Działu Płac i Podatków / Podatki i Ubezpieczenia Społeczne UwB (budynek Rektoratu ul. Świerkowa 20 B pokój 215) wypełnionego (przez studenta i Wydział UwB) oświadczenia studenta UwB do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo na miejscu sporządzany jest drukiem ZUS ZZA, który wymaga poświadczenia przez studenta.

Wybór lekarza pierwszego kontaktu następuje w wybranej przez studenta przychodni lekarskiej, która posiada kontrakt z NFZ na podstawie złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

________________________
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Sala Obsługi Klientów - parter 
ul. Pałacowa 3
Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 - 17:00, pozostałe dni robocze 8:00 - 16:00