Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję kontrolną.

Dokonuje analizy corocznych sprawozdań zespołów ds. jakości kształcenia z funkcjonowania systemu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz sporządza sprawozdanie na temat funkcjonowania systemu w UwB wraz z rekomendacjami dla zespołów ds. jakości kształcenia.

  • Skład UZJK w kadencji 2016-2020: (pobierz)
  • Decyzja nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia: (pobierz)