WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Projekt skierowany jest do 450 (315 K, 135 M) studentów/tek Uniwersytetu w Białymstoku z:

  • Wydziału Historyczno - Socjologicznego – 45 osób w 3 edycjach (łącznie 135 studentów/tek),
  • Wydziału Filologicznego – 45 osób w 3 edycjach (łącznie 135 studentów/tek),
  • Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 60 osób w 3 edycjach (łącznie 180 studentów/tek).

Projektem zostaną objęte osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 

  • student/ka 2 ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/18; 2018/19; 2019/2020 Wydziałów Historyczno- Socjologicznego lub Filologicznego lub Pedagogiki i Psychologii,
  • student/ka studiów stacjonarnych,
  • student/ka Wydziału Historyczno- Socjologicznego na kierunkach: Stosunki międzynarodowe, Historia, Socjologia lub Wydziału Filologicznego na kierunkach: Filologia: angielska, jęz. angielski stosowany z hiszpańskim, jęz. angielski stosowany z jęz. rosyjskim, jęz. francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy, rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu, Polska, Kulturoznawstwo lub Wydziału Pedagogiki i Psychologii na kierunkach: Praca Socjalna, Pedagogika.