Struktura
Współpraca międzynarodowa

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii - WOTT

WOTT jest jednostką ogólnouczelnianą, utworzoną na podstawie uchwały nr 1996 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2017r., która ma na celu zwiększenie efektywności współpracy środowisk nauki i biznesu.

Nadrzędnym celem  działalności WOTT jest szeroko rozumiany transfer wyników prac naukowych badaczy Uniwersytetu w Białymstoku do środowiska biznesowego. 

Transfer technologii jest to proces przeniesienia wyników badań naukowych, myśli naukowej, procesów, patentów lub oryginalnych pomysłów do gospodarki w celu praktycznego zastosowania.

Naszym celem  jest:

  • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym;
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • zarządzanie portfelem technologii UwB;
  • wspieranie naukowców UwB w zakresie procesu transferu technologii;

 
Zespół WOTT
e-mail: wott@uwb.edu.pl

mgr inż. Maria Truskolaska
e-mail: matrusk@uwb.edu.pl 
tel.: 85 745 70 17

mgr inż. Mariusz Roszkowski
e-mail: mroszko@uwb.edu.pl 
tel.: 85 745 70 20

mgr Agnieszka Dobrzycka
e-mail: a.dobrzycka@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 06

mgr Ewa Borawska
e-mail: eborawska@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 06