Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia podejmują działania monitorujące na rzecz zapewniania jakości kształcenia na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych.

Lp.

Jednostka

Przewodniczący WZJK

1.

Wydział Prawa

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

2.

Wydział Fizyki

dr hab. Katarzyna Rećko

3.

Wydział Filologiczny

dr hab. Joanna Usakiewicz

4.

Wydział Biologiczno-Chemiczny

dr hab. Ewa Gorodkiewicz

5.

Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Alina Dobrogowska

6.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

dr hab. Grażyna Michalczuk

7.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Krzysztof Czykier          

8.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

dr Mariusz Giero           

9.

Wydział Historyczno-Socjologiczny

prof. dr hab. Andrzej Sadowski