Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Realizowane zajęcia warsztatowe podzielono na dwie trzy grupy:

1) Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje komunikacyjne
2) Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje zawodowe
3) Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości