Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • planowania i przeprowadzenia własnego projektu – ZW7 - Menadżer projektów – zarządzanie projektami;
  • analizowania zjawisk gospodarczych i umiejętności praktycznego wykorzystania ich mechanizmów do planowania własnej działalności gospodarczej – ZW8 - Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii i zarządzania dla nie ekonomistów;

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01 – 05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.