Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem zajęć warsztatowych jest rozwijanie umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • prowadzenia prac projektowych, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie projektowej – ZW5 - Praca projektowa w zespołach interdyscyplinarnych;
  • kreatywnego rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią design thinking – ZW6 - Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
  • wykorzystywania najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ZW7 - Nowe technologie informatyczne;
  • praktycznych aspektów rozwoju oprogramowania - ZW8 - Praktyczne aspekty inżynierii oprogramowania;
  • praktycznych aspektów rozwoju platform programistycznych - ZW9 - Platformy programistyczne;
  •  praktycznych aspektów rozwoju programowania - ZW10 - Wybrane aspekty programowania w rzeczywistych systemach informatycznych;
  • praktycznych aspektów tworzenia map - ZW11 - Wprowadzenie do GIS
  • praktycznych aspektów wykorzystywania baz danych – ZW12 - MS Excel-średniozaawansowany;
  • praktycznych aspektów tworzenia baz danych – ZW13 - MS Access–bazy danych.

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01. – 05. 2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.