BHP

 

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 27 listopada  2018 roku wybrano na czteroletnia kadencję Zarząd PKZP w n/w składzie:

Przewodnicząca – Aleksandra Odzijewicz

Wydział Matematyki i Informatyki,

K. Ciołkowskiego 1 M, pokój 2017, tel. 83 14

Sekretarz – Małgorzata Sielachowska

Administracja ogólnouczelniana, ul. Świerkowa 20 B

Dział Ewidencji i Inwentaryzacji, pok. 3/21; tel. 70 63

Skarbnik – Stanisław Żukowski

Wydawnictwo UwB;  ul. Świerkowa 20 B

pokój  1/37 ; tel. 71 59

Członek – Anna Roszkowska

Instytut Biologii, ul. K. Ciołkowskiego 1 J

Zakład Biofizyki, pokój  2069 ; tel. 84 05

Członek – Helena Samsonowicz

Instytut Biologii, ul. K. Ciołkowskiego 1 J

Zakład Hydrobiologii, pokój 1111; tel. 83 89

Księgowa PKZP – Sylwia Maciejczuk

Administracja Ogólnouczelniana, ul. Świerkowa 20 B

Dział Finansowo-Księgowy; pokój 209C;  tel. 70 29

Kasa PKZP – Urszula Pigiel

Administracja Ogólnouczelniana, ul. Świerkowa 20 B

Dział Finansowo-Księgowy; pokój 209C;  tel. 70 64

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Anna Nalewajko

Administracja Ogólnouczelniana, ul. Świerkowa 20 B

Dział Ewidencji i Inwentaryzacji, pok. 3/22; tel. 72 20

Sekretarz – Barbara Łaszkiewicz-Tiszczenko

Instytut Biologii, ul. K. Ciołkowskiego 1 J

Zakład Fizjologii i Histologii, pok. 2018; tel. 84 21

Członek  - Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

Wydział Matematyki i Informatyki, ul. K. Ciołkowskiego 1 M

Biblioteka Wydziału,  pokój 1003, tel. 83 40

 

Uchwała nr 1

walnego zebrania delegatów PKZP

przy Uniwersytecie w Białymstoku

z dnia 27 listopada 2018 roku

 


Na podstawie § 29 ust. 4 Statutu PKZP przy Uniwersytecie w Białymstoku walne zebranie delegatów ustala, że z dniem 1 stycznia 2019 r. maksymalna wysokość udzielanych pożyczek wynosi 8 400 zł przy spłacie w 24 ratach maksymalnie.

 

 

Przewodnicząca

walnego zebrania delegatów

Aleksandra Odzijewicz