Biuro Karier
Aktualności

Zostań Ambasadorem Kariery

Biuro Karier zachęca do wzięcia udziału w programie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr „Ambasadorowie Karier UE", będzie to dla Was wspaniała okazja do nabycia ciekawych znajomości i zdobycia doświadczenia we współpracy z instytucjami europejskimi.

W związku  z tym, iż Uniwersytet w Białymstoku bierze udział w tegorocznej edycji  2022/2023 w programie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr „Ambasadorowie Karier UE", pragniemy Państwa poinformować o otwarciu naboru do programu.

Celem programu dla studentów-ambasadorów „EU Careers” jest stosowanie innowacyjnych sposobów promowania pracy w instytucjach europejskich. Metody promocji obejmują: udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla studentów, budowanie sieci współpracy między uczelniami, aktywną obecność w internecie i mediach społecznościowych, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

Do udziału w programie może zgłosić się osoba, która:

  • jest obywatelem UE
  • posługuje się płynnie językiem angielskim i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiuje (certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2)
  •  ma możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2022 r.
  • jest studentem/studentką i podczas udziału w programie będzie zarejestrowany/-a i obecny/-a na uczelni (październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.).

Działalność Ambasadorów Karier jest formą wolontariatu.

Aby aplikować, należy przesłać w formacie pdf:

  • CV w języku polskim,
  • CV w języku angielskim  (preferowany format CV w obu wersjach to Europass),
  • list motywacyjny,
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

CV powinno zawierać również następujące informacje:

- nazwa uczelni w języku polskim i angielskim w każdej wersji językowej CV (PL/ANG);

- rok i rodzaj studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie/doktorskie);

- kierunek studiów;

- planowany rok zakończenia studiów;

- informacja-oświadczenie, iż student - ambasador w trakcie całego roku studenckiego 2022/2023 będzie przebywał na macierzystym uniwersytecie, tzn. np. nie planuje wziąć udziału w programie ERASMUS, czy też innych programach wymiany studenckiej (niespełnienie tego warunku praktycznie uniemożliwia pełnienie obowiązków studenta - ambasadora - reprezentanta danej uczelni).

UWAGA! W związku z tym, że Polska podjęła decyzję o aplikacji do programu poza stroną EPSO to w tegorocznej edycji aplikacje składane przez studentów za pośrednictwem strony EPSO nie będą rozpatrywane czy przekierowane. Właściwą ścieżką jest przesłanie aplikacji na adres mailowy: ac-bk@uwb.edu.pl do 24 marca 2022 r.

Do 11.04.2022 Uczelnia wyłoni jedną osobę.

Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie, w ramach naszego Uniwersytetu, jest Biuro Karier. Studentów zainteresowanych udziałem w programie, spełniających powyższe kryteria, prosimy o kontakt z Biurem Karier: (tel: 85 745 70 79, mail: ac-bk@uwb.edu.pl).

Na zgłoszenia czekamy do 24 marca 2022 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod poniższym adresem: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl