BHP

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku


 


Zarząd:

Kamil Goryń – przewodniczący

Iwona Dzbeńska – zastępca przewodniczącego

Szymon Cyprian Czupryński – skarbnik

Patrycja Goryń – sekretarz

Daniel Boćkowski – członek


Adres:

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B lokal 17, 15-328 Białystok

e-mail: zzpuwb@uwb.edu.pl


Deklaracja członkowska do pobrania.