Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym

Umowa podpisana 29 lipca 2011 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni. Termin realizacji projektu 2008-2015. Wartość projektu to 129 596 323,12 PLN, z czego dofinansowanie to 125 249 502,00 PLN.

 

Więcej na stronie:
www.kampus-biomatinfo.uwb.edu.pl


Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 maja 2009 r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII, działanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Termin realizacji projektu 2008-2015.
Wartość projektu to 120 284 203,57 PLN, z czego dofinansowanie to 97 380 000 PLN.

 

Więcej na stronie:

http://www.kampus-fizykachemia.uwb.edu.pl/page.php?p=1454