Jak napisać CV?

1 Jak napisać CV, które przyciągnie uwagę rekruterów?

Konkretnie, na temat, bezbłędnie i profesjonalnie – w taki sposób należy stworzyć życiorys. Do jego niezbędnych elementów należą dane kontaktowe oraz opis doświadczenia zawodowego. Warto uwzględnić informacje o praktykach i stażu, wolontariacie, działalności w kole naukowym czy organizacji studenckiej. Znaczenie mają również aktywności pozauczelniane.

 

Zasady pisania CV

Przygotowując życiorys zawodowy, warto pamiętać, by był on:

  • Pozbawiony błędów

CV nie może zawierać żadnych mankamentów. Przed wysłaniem go do osoby odpowiedzialnej za rekrutację należy sprawdzić, czy nie znajdują się w nim literówki, błędy ortograficzne lub stylistyczne.

  • Prawdziwy

W życiorysie nie ma miejsca na fałszywe informacje. Kłamstwo wyjdzie na jaw podczas rozmowy rekrutacyjnej lub w trakcie pracy.

  • Konkretny i przejrzysty

W CV nie należy pomijać informacji, które są ważne z punktu widzenia konkretnego pracodawcy. Ich opis powinien być jednak możliwie jak najbardziej zwięzły. Ważne, aby CV zostało dopasowane do ogłoszenia.

 

Najważniejsze elementy życiorysu

Tworząc CV, należy uwzględnić następujące elementy:

  • Dane osobowe

W życiorysie zawodowym muszą znajdować się: imię i nazwisko osoby zainteresowanej posadą, a także jej numer telefonu oraz adres e-mail.

  • Opis doświadczenia zawodowego

Zajmowane wcześniej stanowiska należy przedstawić zgodnie z zasadą odwrotnej chronologii, opisując zakres obowiązków. Brak bogatego doświadczenia nie jest przeszkodą – warto napisać o zadaniach wykonywanych na praktykach lub w ramach programu stażowego. Dla potencjalnego szefa znaczenie mają również prace dorywcze – student, który łączy naukę z pracą, jest postrzegany jako osoba dobrze zorganizowana.

  • Posiadane kompetencje

CV powinno zawierać informacje dotyczące umiejętności kandydata. Znaczenie mają zarówno kompetencje twarde  (np. znajomość języka obcego lub obsługi programów komputerowych), jak i miękkie (np. twórcze myślenie albo komunikatywność). Warto wspomnieć o umiejętnościach rozwijanych np. w ramach wolontariatu albo dzięki działalności naukowej bądź członkostwie w organizacjach studenckich.

  • Klauzula o ochronie danych osobowych

W dokumencie nie może zabraknąć zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by klauzula umieszczona w CV była aktualna.

 

Pomoc w tworzeniu CV

Aby nie zapomnieć o istotnych informacjach i stworzyć klarowny, kompletny i estetyczny życiorys, warto skorzystać z kreatora CV (https://cv.pracuj.pl/). Profesjonalny dokument zwiększa szansę na objęcie upragnionej posady.