WYDZIAŁY

Jubileuszowy rok - 20 lat Uniwersytetu w Białymstoku

W 2017 roku UwB kończy 20 lat. Jego początki sięgają lat 50. XX wieku, kiedy w Białymstoku utworzono studium nauczycielskie. W 1968 roku w jego miejsce powołano Filię Uniwersytetu Warszawskiego w  Białymstoku. Naukę na niej rozpoczęło 515  studentów. Filia szybko rozwijała się, rosła liczba  studentów i kierunków. Ze względu na  rosnące potrzeby społeczne 19 czerwca 1997 roku Sejm ustanowił - trzynasty w Polsce - Uniwersytet w Białymstoku. 10 października 1997 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku  akademickiego.

Trzynastka okazała się szczęśliwa. Dziś UwB to największa uczelnia w regionie północno-wschodnim, kształcąca  na kierunkach humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych, z kadrą osiągającą znaczące sukcesy naukowe, nowoczesną infrastrukturą. Obecnie UwB tworzy dziewięć wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Uczelnia  kształci ponad 13 tysięcy studentów, także na studiach doktoranckich i podyplomowych, rozwija współpracę naukową z największymi ośrodkami na świecie, prowadzi międzynarodowe badania i projekty.

Rok akademicki 2016/2017 to dwudziesty rok działalności uczelni. Korzystając z tej jubileuszowej okazji chcemy podkreślić znaczenie naszej uczelni dla środowiska akademickiego, dla mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. Dlatego przygotowujemy szereg jubileuszowych inicjatyw. O wszystkich będziemy informować na stronie internetowej i uniwersyteckich profilach w mediach społecznościowych. Zapraszamy do kontaktu, wspólnych wspomnień – i wspólnej zabawy.