Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB

mgr Ewa Wyszczelska 

dyżur 29.09 i 6.10.2022 godz.8-8:45 p.120

tel. (85) 745 70 87 

ul. Świerkowa 20B, p.120

e-mail: ewao@uwb.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB 

mgr Adam Kubas 

tel.(85)745 70 87 

ul.Świerkowa 20B, p.120

e-mail:a.kubas@uwb.edu.pl