Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

mgr Ewa Wyszczelska 

konsultacje: https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=14199

email: ewao@uwb.edu.pl