Wystawy

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
w swoich zbiorach naukowych posiada:

  1. kolekcję pingwinów kopalnych, 
  2. kolekcję paleogeńskich stawonogów.