WYDZIAŁY

Konferencja naukowa wieńcząca obchody jubileuszu UwB - zgłoszenia do 25 czerwca!

„Miejsce i rola uniwersytetu w XXI wieku. Nauka – kultura – wymiar lokalny” – to tytuł konferencji, jak w dniach 5-6 października 2017 r. odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku. Będzie ostatnim z wydarzeń organizowanych przez nas w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia UwB jako samodzielnej uczelni.

Zapraszamy pracowników naukowych do udziału w tym przedsięwzięciu. Konferencja otwarta jest dla przedstawicieli wszystkich dyscyplin i instytucji naukowych działających w Polsce i poza jej granicami.

Głównym celem naukowego spotkania będzie debata o misji i znaczeniu nowoczesnego uniwersytetu w przededniu zmian ustawodawczych określających działalność uczelni od 2018 roku. Konferencja będzie miała interdyscyplinarny charakter: zagadnienia badawcze zaproponowane przez organizatorów obejmują zarówno formalnoprawne czy zarządcze aspekty funkcjonowania szkół wyższych, jak i znaczenie uczelni dla gospodarki, środowiska lokalnego, współpracy międzynarodowej czy kultury. Konferencyjne rozważania będą dotyczyć również takich zjawisk, jak przemiany demograficzne, cywilizacyjne i technologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie uczelni.

Konferencję organizują Uniwersytet w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny UwB. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 25 czerwca 2017 r. (należy je przysyłać drogą mailową na adres uniwersytet-2018@uwb.edu.pl).