WYDZIAŁY

Konkurs na logo UwB rozstrzygnięty!

 

Komisja Konkursowa do rozstrzygnięcia Konkursu na logo Uniwersytetu w Białymstoku rozsytrzygnęła konkurs w dniu 20 czerwca 2017 r.
Stwierdzono, że na konkurs nadesłano 35 projektów logo Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystkie nadesłane prace spełniały wymagania formalne, określone w Regulaminie Konkursu Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na logo Uniwersytetu w Białymstoku. Komisja zapoznała się ze wszystkimi nadesłanymi projektami, oceniając je pod względem: zgodności z briefem zawartym w Regulaminie Konkursu; skuteczności przekazu, wywołania pozytywnych skojarzeń, funkcjonalności, wartości artystycznej i oryginalności.

Komisja zdecydowała, że zwycięską pracą jest praca oznaczona godłem GK 1735 i autor tej pracy zostanie zaproszony przez Uniwersytet w Białymstoku do sporządzenia księgi znaku UwB w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu.

Po komisyjnym otwarciu koperty z danymi autora wskazanej wyżej pracy ustalono, że autorką projektu jest: Studio projektowe Grafixpol - Katarzyna Worpus-Wrońska z Łodzi. Serdecznie gratulujemy! :-)

Komisja nie przyznała żadnych wyróżnień. 

Szczegóły rozstrzygnięcia oraz wizualizację logo przedstawimy w nadchodzącym tygodniu.