Biuro Karier
Aktualności

Konkurs na pracę doktorską

Do 28 lutego trwa nabór zgłoszeń do X edycji  Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia
prof. Aliny
Inki  Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 28 lutego 2022r.

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Założycielką funduszu jest dr Anna Gutkowska. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Od dziesięciu lat organizowany jest konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w konkursie.

W skład Kapituły konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów.
Należą do nich:

  • prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
  • prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab.  Jan Kordys - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Marek Zaleski - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr hab. Tomasz Żukowski – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nabór zgłoszeń w X edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: opinie recenzentów. Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na www.funduszewieczyste.pl

 

Kontakt:

Magdalena Spadarzewska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

tel.  22 622 01 22

m.spadarzewska@filantropia.org.pl