Biuro Karier
Aktualności

 

KONKURSY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży "Teatrikon" 
w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych Ministra Cyfryzacji zaprasza na:

Ogólnopolskie Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych "Cyberiada"


Głównym celem projektu, jest zaktywizowanie studentów i studentek z całej Polski pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowany
ch umiejętności informatycznych,  jakimi są umiejętności projektowania gier komputerowych. Uczestnicy oprócz tworzenia własnych
 gier, będą mieli możliwość spotkania się ze specjalistami w tej branży,  reprezentujących renomowane polskie studia gier.

Poszukiwane są zespoły złożone z 8-9 osób, oraz 1 - nauczycieli akademickiech.
Studenci będą rywalizować z innymi zespołami z całej Polski, pracując nad własną grą, którą będą mogli zaprezentować na Gali 
Finałowej. Trzy najlepsze zespoły wezmą udział w wizycie studyjnej u drugiego co do wielkości 
rynkowej producenta gier w Polsce - Ten Square Games, gdzie spotkają się z najlepszymi w kraju projektantami gier oraz wezmą 
udział w prelekcjach i warsztatach.

Równolegle, nauczyciele akademiccy wezmą udział w specjalnie przygotowanym programie szkoleniowym, który wdroży ich 
w specyfikę rynku branży gier oraz możliwościach łączenia go i wykorzystania w pracy na uczelni. Dodatkowo, każdy nauczyciel
 akademicki, który zakwalifikuje się do zasadniczej części Mistrzostw otrzyma wynagrodzenie finansowe.

List polecający od Cyfryzacji KRPM.

Zgłoszenia zespołów do dnia 5 listopada 2021 r.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie www.cyberiada.games

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@cyberiada.info 

polubienia naszego fanpage: https://fb.com/cyberiada.games 

Wiecej informacji na stronie: Cyberiada

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Konkurs EkoMasters

Zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodami finansowymi dla studentów i doktorantów.

Nagrody finansowe otrzymają osoby, które prześlą najciekawszy apelu lub pomysł na zmianę funkcjonowania uczelni, który mógłby skutkować zmniejszeniem negatywnego wpływu funkcjonowania uczelni na środowisko naturalne.

 Zgłoszenie, bez względu na wybrana formułę, może mieć co najwyżej 12.000 znaków licząc ze spacjami (około pięciu stron przeliczeniowych). Zgłoszenie może zawierać tabelę lub arkusz kalkulacyjny, która powinna być sformatowana w taki sposób, aby nie przekraczała dwóch stron formatu A4.

Dla najlepszych zespołów przewidziano nagrody:

  1. I nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 1500 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna,
  2. II nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 1000 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna,
  3. III nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + 500 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna.

Można wysłać więcej niż jedno zgłoszenie i zdobyć kilka nagród.

Zgłoszenie należy przesłać Organizatorowi do 31 października 2021 roku, do godziny 23.59, przy pomocy formularza elektronicznego Zgłoszenie udziału w konkursie.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Konkurs StRuNa 2021

Do 25 października 2021 roku do godziny 23:59:59 można przesyłać zgłoszenia do dziesiątej edycji Konkursu StRuNa.

Załączniki do zgłoszeń konkursowych mogą być przesyłane pocztą elektroniczną (na adres fundacja@pomocstudentom.pl) lub tradycyjną. W przypadku załączników przesłanych pocztą tradycyjną brane pod uwagę będą tylko te, które zostaną dostarczone Organizatorowi do wtorku 26 października 2021 r., do godziny 16:00 na adres:
Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, ul. Krakowskie Przedmieście 24/109, 00-927 Warszawa.

Nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2020 roku a 30 września 2021 roku.

Aby wysłać zgłoszenie należy użyć jednego z trzech formularzy:

  • projekt roku (przeznaczony dla zgłoszeń do kategorii projektowych: Projekt Roku 2021, StRuNa-Human 2021, StRuNa-Med 2021, StRuNa-Tech 2021, StRuNa-Science 2021, StRuNa-Eko 2021, StRuNa-Art 2021)
  • koło roku (przeznaczony dla zgłoszeń do kategorii podmiotowych: Debiut Roku 2021, StRuNa-Media 2021 i Koło Naukowe Roku 2021)
  • opiekun roku (przeznaczony dla zgłoszeń do kategorii Opiekun Naukowy Roku 2021)

Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Kategorią główną konkursu jest Projekt Roku 2021. Wszystkie pozostałe kategorie są równoważne.
Zgłoszenia przesłane do kategorii Projekt Roku 2021 mają szanse być nagrodzone również w kategoriach tematycznych (StRuNa-Med 2021, StRuNa-Human 2021, StRuNa-Science 2021, StRuNa-Tech 2021, StRuNa-Eko 2021, StRuNa-Art 2021).
Jeżeli do kategorii Koło Naukowe Roku 2021 zostanie zgłoszona nowa organizacja, to może ona zostać równocześnie nagrodzona w kategorii Debiut Roku 2021.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (do 25 października 2021 roku) uczestniczy przesyłają formularze zgłoszeniowe i załączniki do nich. W drugim etapie (12-13 listopada 2021 roku) uczestnicy prezentują swój projekt przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych).

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się w trakcie 5. Kongresu Kół Naukowego IKONA 2021.

Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów Studencki Ruch Naukowy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkurs Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie

 

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek - ekonomię, administrację czy zarządzanie.

TEMATYKA

  • Ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
  • Ochrona konsumentów – prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień: nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jakość wyrobów i usług.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------