KONKURSY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs CSR Masters - finansowe wsparcie studenckich projektów


Specjalny konkurs dla PROJEKTÓW STUDENCKICH- CSR MASTERS. 

CSR MASTERS to inicjatywa polegająca na tworzeniu projektów:
- społecznych 
- kulturowych
- edukacyjnych

Studenci mają okazję UZYSKAĆ WSPARCIE 5000 ZŁ na wprowadzenie ich w życie oraz ich rozwój.

Wiemy jak wiele wymaga tworzenie projektów studenckich. Jednym z największych wyzwań przy ich jest finansowanie. Dlatego mamy dla Was idealną okazję do zdobycia pieniędzy na ich realizację. W konkursie CSR Masters możecie wygrać 5000 zł na rozwój lub realizację swoich pomysłów. 
Wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie: www.csrmasters.pl 

ZESPÓŁ ENACTUS POLAND www.enactus.pl

Wypełnij formularz na stronie: www.csrmasters.pl 

Czas na zgłoszenie w konkursie mija 9.02.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

 

1 listopada 2019 roku ruszył nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, warunki aplikacji, regulamin: znajdują się na stronie: https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ministerstwo Infrastruktury 

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

 

 

Zaprasza studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konkursie o nazwie "CPK Innowacje"

Przedmiotem konkursu są projekty zawierające pomysły na działania lub rozwiązania potencjalnie możliwe do zastosowania przy realizacji Centralnego Portu Kominikacyjnego, mieszczące się w następujących kategoroach:

  • Inteligentne systemy transportowe 
  • Smart City
  • Multimodalność 
  • Innowacje środowiskowe
  • Innowacje społeczne 

Konkurs ma na celu zapoznanie studentów i doktorantów ze szczegółami inwestycji CPK oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych pomysłów. W każdej kategorii przewidziano nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Z uwagi na wielowymiarowość inwestycji, a także jej ogólnokrajowy zasięg zaproszeni do udziału w konkursie są studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2019 r. 

Szczegóły dotyczące konkursu, warunki aplikacji, regulamin: znajdują się na stronie: https://cpkinnowacje.pl/ 

 

 Plik: REGULAMIN KONKURSU „CPK Innowacje”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Studia z Przyszłością”

 Ruszyła nowa V edycja Konkursu!

 

Trwa nabór wniosków do Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością” (2019/2020). Jak przyciągnąć kandydatów na studia? Jak wyróżnić kierunek na rynku edukacyjnym? Jak podkreślić, że studia odpowiadają na potrzeby pracodawców? Zgłoś kierunek / specjalność do naszego Konkursu!

Aplikacje należy przesyłać do dnia 13 grudnia 2019 r.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku prac

 

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin: znajdują się na stronie: http://www.studiazprzyszloscia.pl/kontakt 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXV Edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego 

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza jubileuszową XXV edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
- historia i teoria literatury
- wiedza o współczesnej kulturze
- Varsaviana
- historia najnowsza
- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy - aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2019, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Termin nadsyłania prac do dnia 15 lutego 2020 roku na adres 
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą się stronie internetowej: www.otwarta.org

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------