Aktualności

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 A
15-328 Białystok

Sekretariat

Anna Szatyłowicz
tel. 85 745 76 85
swfis@uwb.edu.pl

Kierownik

mgr Wojciech Błachno                                                                                                                              
tel.85 745 74 21

Pokój nauczycielski

mgr Karolina Sahakyan

mgr Izabela Dembińska

mgr Przemysław Mońko

mgr Marcin Słoma

mgr Maciej Stefanowicz

mgr Marcion Milczunas
tel. 85 745 74 20

 

Administrator 

Barbara Iłendo                                                                                                                                 
tel.85 745 74 22

 

Portiernia                                                                                                                                           
tel.85 745 76 91